2. design management konferenca


Gospodarska zbornica Slovenije, Ljubljana
Naročnik: Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije